Advertisement

Artykuły do tagu: Fundusze Europejskie

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej
Proekologiczna polityka Unii Europejskiej sprzyja działaniom mającym na celu poprawę jakości otaczającego nas środowiska naturalnego. Ze środków unijnych finansowane są między innymi działania w zakresie gospodarki odpadami. Dzięki Funduszom Europejskim zwiększyła się liczba Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Są to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsca, w którym mogą pozostawić posegregowane odpady komunalne. Dotyczy to w szczególności odpadów, których nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, na przykład baterii, czy zużytego sprzętu elektronicznego. Korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych umożliwia segregowanie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska, zgodny z obowiązującymi przepisami.
Wsparcie na Nowy Start Zawodowy
Fundusze Europejskie wspierają koncepcję uczenia się przez całe życie, w szczególności podnoszenie i zmiany kwalifikacji. Ułatwiają zdobywanie nowych umiejętności, zmiany ścieżki kariery zawodowej oraz wspierają mobilność zawodową. Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinie realizuje projekt unijny „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”. Do skorzystania z oferty zaprasza osoby z województwa łódzkiego, które utraciły pracę bądź grozi im zwolnienie. Inicjatywa dotyczy doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów zawodowych oraz płatnych staży zawodowych.
Powiat piotrkowski dba o zdrowie
Fundusze Europejskie wspierają działania zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. Wśród realizowanych w ostatnich latach projektach na szczególne wyróżnienie zasługują programy profilaktyczne oraz diagnostyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Warto być zdrowym oraz jak najdłużej pozostać aktywnym zawodowo. Dlatego tak istotne jest korzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz programów rehabilitacyjnych. Regularne badania profilaktyczne w szczególnych wypadkach mogą uratować życie, a programy rehabilitacyjne, dzięki zaawansowanej diagnostyce i nowoczesnemu leczeniu, pozwalają na powrót do zdrowia i pracy.
Nowoczesne obiekty sportowe w Sulejowie
Jedną z inicjatyw dofinansowanych z Funduszy Europejskich była budowa obiektów sportowych o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię. W Sulejowie powstały dwa innowacyjne budynki: pasywna hala sportowa oraz pierwsza pasywna pływalnia w kraju i jednocześnie pierwsza pływalnia na terenie powiatu piotrkowskiego i gminy Sulejów. Budynki te potrzebują minimalną ilość energii do ogrzewania i prawidłowego funkcjonowania. Budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie ma duże znaczenie dla skuteczności działań związanych z ochroną środowiska.
Bezpłatne programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego
Profilaktyka to działania zapobiegające wystąpieniu choroby albo opóźnienie jej postępu. Choroba rozpoznana we wczesnej fazie daje duże szanse na efektywne leczenie. Dlatego tak istotne jest korzystanie ze wszystkich udogodnień systemowych i wykonywanie refundowanych badań profilaktycznych, rehabilitacyjnych oraz szczepień, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową. Regularne korzystanie z badań profilaktycznych nie tylko pozwala na kontynuowanie zatrudnienia, ale może uratować nam życie.
Dofinansowania unijne na odnawialne źródła energii w gminie Gorzkowice
Energia słoneczna to odnawialne źródło energii. Jej wykorzystanie niesie ze sobą wiele zalet. Przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i uniezależnienia od niestabilnych rynków paliw kopalnych. Skorzysta na tym gmina Gorzkowice, która otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich. Niemal 400 tysięcy złotych przeznaczono na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz ujęć wody. Na początku tego roku podpisano umowę na realizację zadania.
Dofinansowania unijne na odnawialne źródła energii w gminie Sulejów
Wykorzystanie energii słonecznej niesie ze sobą wiele zalet. Przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, możliwości korzystania z różnych źródeł energii oraz uniezależnienia od niestabilnych rynków paliw kopalnych. Skorzysta na tym gmina Sulejów, która otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich. Ponad 2 miliony złotych przeznaczono na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w postaci montażu instalacji fotowoltaicznych. Pod koniec zeszłego roku podpisano umowę z wykonawcą.
Nowe Fundusze Europejskie dla Łódzkiego
Polska stała się beneficjentem kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Każde województwo, w tym Łódzkie, posiada własny program regionalny, który finansuje projekty na jego terenie. W ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027 nasz region otrzyma kwotę o niemal pół miliarda euro większą niż w latach 2014-2020. Pieniądze będą przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, lepszy dostęp do edukacji, ochronę zdrowia, kulturę, poprawę infrastruktury społecznej, ochronę środowiska naturalnego oraz technologie cyfrowe, energetykę i transport.
Fundusze Europejskie w Województwie Łódzkim w latach 2014-2020
Polska to jedno z państw unijnych, które najefektywniej i najsprawniej wykorzystuje dostępne środki. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 województwo łódzkie pozyskało 2,26 mld euro, dzięki którym miasta, miejscowości i wsie z roku na rok stawały się coraz bardziej nowoczesne i przyjazne dla ludzi. Przy wsparciu środków unijnych wzrosła innowacyjność firm, realizowane były projekty z dziedziny: kultury, edukacji, zatrudnienia, czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
18 lat w Unii Europejskiej
W 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. W ramach Funduszy otrzymaliśmy blisko 150 miliardów euro. Dofinansowania tysięcy projektów umożliwiły nam znaczny postęp gospodarczy, kulturalny, technologiczny oraz społeczny. Liczba inwestycji współfinansowanych przez Fundusze Europejskie stale rośnie, a obecność w Unii Europejskiej ma wpływ na życie każdego z nas. Otwarcie rynków zbytu oraz możliwość rozwoju przy wsparciu dotacji sprawiły, że Polska stała się integralną częścią cywilizacji zachodniej.
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat