Advertisement

Burmistrz z absolutorium

ePiotrkowRegion Czwartek, 30 czerwca 20222
Rada Miejska w Wolborzu udzieliła burmistrzowi Andrzejowi Jarosowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021. Burmistrz podziękował radnym i współpracownikom za wspólny wysiłek.
fot.: UM Wolbórz fot.: UM Wolbórz
 
Dochody budżetu gminy Wolbórz wykonano w kwocie 55.423.476,21 zł, co stanowiło 101,78 % planu, w tym dochody własne planowane w kwocie 24.309.002,02 zł, wykonano w kwocie 24.817 365,92 zł, co stanowi 102,09 % planu.

Plan wydatków w 2021 rok wynosił 60.961.154,65 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 57.787.121,85 zł, co stanowi 94,79 % planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy w 2021 r. kwotę 16.678.415,36 zł, co stanowiło 27,36 % ogółu planu wydatków. Wysoki udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków wskazuje na prorozwojowy charakter gminy, tym bardziej, że planowane inwestycje zrealizowano  w 93,30 %. 

Działalność inwestycyjna ukierunkowana była nie tylko na rozbudowę infrastruktury technicznej, ale też infrastruktury społecznej. Warto dodać, że wydatki inwestycyjne gminy są realizowane przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, dotacjom z budżetu państwa oraz środkom własnym. Wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem świadczy o dużej samodzielności finansowej oraz zdolności do obsługi zadłużenia, a w przyszłości do sięgania po różnego rodzaju źródła finansowania inwestycji. 

Gmina Wolbórz pozyskała dotacje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE w kwocie 2.715.585,38 zł, dotacje z budżetu województwa na realizacje zadań własnych majątkowych w kwocie: 59.830,00 zł, dotacje z Funduszu Dróg Lokalnych w kwocie 336.042,00 zł, dotacje na zadania inwestycyjne z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie miliona złotych, dotację z Powiatu Piotrkowskiego w kwocie 195.000,00 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 991.231,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 9.612.862,52 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.520.069,52 zł.

Realizację budżetu Wolborza za rok 2021 pozytywnie oceniły Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wolborzu. 
Dziękuję radnym oraz moim współpracownikom za wysiłek włożony w realizację budżetu miasta oraz gminy w trudnym przecież roku pandemicznym. Cieszę się, że nasza gmina jest w dobrej kondycji finansowej, a zaplanowane zadania, mimo trudności, konsekwentnie realizujemy dla wspólnego dobra mieszkańców. - podsumował Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza. 

Radni w drodze głosowania udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Andrzejowi Jarosowi, dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

W imieniu radnych gratulacje burmistrzowi i skarbnik Izabeli Miderze złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Klewin wraz z wiceprzewodniczącą Barbarą Dziubałtowską. 

Zainteresował temat?

1

4


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement

Komentarze (2)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

Kranik ~Kranik (Gość)30.06.2022 23:46


ach to nasze House of Cards z przedmieść piotrkopolii

20


goœć_gosc ~goœć_gosc (Gość)30.06.2022 23:04

Brawa- dobrowolny przymus- skąd ja to znam .

30


Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat