artykuł sponsorowany

Jak promować projekty dofinansowane przez Fundusze Europejskie?

Środa, 27 września 2023
Informowanie i promowanie dofinansowanego projektu to jeden z kluczowych obowiązków każdego beneficjenta Funduszy Europejskich. Beneficjent powinien informować o uzyskaniu wsparcia zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie organizuje pod koniec października webinarium, którego celem będzie zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi promocji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
Jak promować projekty dofinansowane przez Fundusze Europejskie?

Dla kogo?

Webinarium jest przeznaczone dla aktualnych i przyszłych beneficjentów Funduszy Europejskich z województwa łódzkiego zainteresowanych działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w procesie realizacji projektów w perspektywie finansowej 2021-2027. Zgodnie z prawem beneficjenci, którzy nie wypełnią swoich obowiązków informacyjnych i promocyjnych mogą zostać obciążeni pomniejszeniem do 3% otrzymanego wsparcia. Jest to bardzo ważny temat. Wydajemy przecież wspólne pieniądze i każdy Europejczyk ma prawo wiedzieć, na co zostały przeznaczone.

Program webinarium

Podczas spotkania zostaną wyjaśnione zasady promowania swoich projektów i informowania o współfinansowaniu oraz zaprezentowane źródła informacji o Funduszach Europejskich. Prowadzący spotkanie przekaże informacje dotyczące norm prawnych, obowiązków beneficjentów oraz tożsamości wizualnej, czyli motywu marki. Uczestnicy webinarium uzyskają również informacje o stosowaniu znaków graficznych oraz o obowiązkowych wzorach materiałów informacyjnych. Webinarium zakończy się panelem pytań i odpowiedzi z udziałem przedstawiciela Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Webinarium – jak się zapisać

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie organizuje spotkanie 31 października 2023 roku w godz. 10.00 – 11.30. Aby zapisać się na webinarium, należy ze strony rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife wybrać odpowiednie szkolenie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dane, które należy obowiązkowo podać, to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto konieczne jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną art. 13 RODO. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w webinarium upływa 26 października 2023 r.

Fundusze Europejskie w powiecie piotrkowskim

W ramach perspektywy 2014-2020 w Polsce do 10 września 2023 roku podpisano z beneficjentami 103012 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 589,9 mld zł. Udział Funduszy Europejskich w tej kwocie to 353,4 mld zł. Jedno z największych dofinansowań w powiecie piotrkowskim dotyczyło wyposażenia gminy Moszczenica w infrastrukturę techniczną, związaną z sieciami kanalizacyjnymi, stacją uzdatnia wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wartość projektu to ponad 24,1 mln zł, w tym dofinansowanie wyniosło ponad 15,7 mln zł. Wpłynęło to na poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury, jak również ograniczenie skażenia gleb, wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie gminy. Każdego, kto ma nowy pomysł na rozwój regionu, zapraszamy do skorzystania z dofinansowań Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Uzyskane dotacje z pewnością pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu.

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

0

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat