Advertisement
artykuł sponsorowany

Rozbudowa drogi powiatowej Studzianki – Golesze Duże

Środa, 19 kwietnia 2023
Fundusze Europejskie dofinansowując przebudowy i remonty dróg poprawiają bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. W województwie łódzkim dzięki unijnemu wsparciu zrealizowano wiele inwestycji dotyczących dróg lokalnych i wojewódzkich, budowane są chodniki i bezpieczne przejścia dla pieszych. Ważnym przedsięwzięciem dla regionu była rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Studzianki – Golesze Duże. Każdego dnia poruszają się po niej setki osób, remont przyczynił się do zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa, a także wywarł pozytywny wpływ na środowisko.
Rozbudowa drogi powiatowej Studzianki – Golesze Duże

Całkowity koszt zadania wyniósł niemal 11 mln zł, w tej kwocie udział Funduszy Europejskich to ponad 8,7 mln zł, co stanowi prawie 80% wartości inwestycji. Wyremontowany odcinek łączy dwie ważne drogi: ekspresową S8 i krajową DK12.

 

Droga dla wszystkich

 

Dla mieszkańców regionu droga powiatowa Piotrków Trybunalski – Godaszewice, to jeden z ważnych traktów wiodących przez województwo łódzkie. Na rozbudowę odcinka pomiędzy Studziankami a Goleszami Dużymi czekały głównie osoby dojeżdżające samochodem do pracy i szkoły oraz lokalni przedsiębiorcy. Niewystarczająca szerokość drogi oraz jej zniszczona nawierzchnia spowalniały ruch i uniemożliwiały bezpieczne mijanie się samochodów. Wąskie pobocze stwarzało zagrożenie dla pieszych i kierowców. Problemem były również niedrożne rowy odprowadzające wodę opadową. Mieszkańcy powiatu podkreślali zasadność realizacji inwestycji, która ułatwiła im szybki i bezpieczny dojazd do Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Korzystne zmiany

 

Rozbudowa drogi powiatowej Studzianki – Golesze Duże na odcinku ponad 5 km dotyczyła rozbiórki i budowy konstrukcji jezdni oraz rozbudowy i przebudowy skrzyżowań z drogami podrzędnymi. Poszerzono pasy jezdni do 6 m oraz wybudowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 m. W miejscowości Golesze Duże ze względów bezpieczeństwa powstało rondo. Poprawa stanu jezdni spowodowała zmniejszenie poziomu hałasu, a jednocześnie pozwoliła na zminimalizowanie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko przyrodnicze. Przebudowano również kanalizację deszczową, zbudowano dwustronne rowy odwadniające. Wykonano również zjazdy do działek łącznie z przepustami na rowach. Przy udziale Funduszy Europejskich zmodernizowano oświetlenie jezdni oraz ścieżki rowerowej, co poprawiło komfort widzenia oraz bezpieczeństwo na drodze. Na remontowanym odcinku drogi dodatkowo pojawiły się nowe wiaty przystankowe oraz nasadzenia zieleni.

 

Bardziej komfortowo i bezpieczniej

 

Realizacja rozbudowy drogi spowodowała zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i osób niepełnosprawnych poprzez odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego przy pomocy chodników, oznakowania pionowego i poziomego. Poprawiono warunki techniczne, przepustowość i bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, dostosowano nośność drogi do wymagań obowiązujących przepisów oraz poprawiono warunki środowiskowe. Rozbudowana droga służy teraz zarówno mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z niej, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Użytkownikami drogi są także przewoźnicy, kierowcy zawodowi oraz przedsiębiorcy. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich na drodze pomiędzy Studziankami a Goleszami Dużymi poprawiło się bezpieczeństwo i warunki ruchu, a powiat piotrkowski staje się coraz bardziej spójny i dostępny transportowo.

 

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

1

0


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat