artykuł sponsorowany

Harmonogram naborów wniosków na lata 2021-2027

Środa, 05 kwietnia 2023
Niedawno przyznano Łódzkiemu środki unijne w wysokości 2 mld 745 mln euro w ramach już czwartej perspektywy na lata 2021-2027. Nasz region otrzyma kwotę o niemal pół miliarda euro większą niż w latach 2014-2020. Łódzkie stanie się bardziej zielone, cyfrowe, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i poszukiwaniu nowoczesnych technologii bardziej nowoczesne w gospodarowaniu. Przy wsparciu Funduszy Europejskich będzie można wdrożyć wiele znakomitych projektów, by zwiększać konkurencyjność i inwestować w ochronę klimatu. Właśnie ogłoszono harmonogram naboru wniosków.
Harmonogram naborów wniosków na lata 2021-2027

Nowy harmonogram został przyjęty 23 lutego 2023 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą numer 161/23. Dotyczy on naboru wniosków na okres od 23 lutego 2023 roku do 23 lutego 2024 roku. Harmonogram dostępny jest między innymi na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Obszary priorytetowe

W harmonogramie wyróżniono przede wszystkim obszary priorytetowe, które będą dofinansowane w ramach nowych środków unijnych dla Łódzkiego. Są to Fundusze Europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego wspierające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego przeznaczone na odnawialne źródła energii, wzrost efektywności energetycznej, bioróżnorodność, dostosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie klęskom i katastrofom. Fundusze dla mobilnego Łódzkiego to pieniądze na inwestycje dotyczące dróg lokalnych i wojewódzkich, chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem wspierać będą kulturę i turystykę oraz rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich naszego regionu. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom dotyczyć będą infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz edukacyjnej. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem przeznaczone będą na aktywizację zawodową, usługi społeczne i zdrowotne oraz usługi na rzecz rodziny. Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem obejmą edukację przedszkolną, kształcenie ogólne i zawodowe, edukację włączającą oraz usługi rozwojowe dla pracowników. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji będą wspierać pracowników zatrudnionych obecnie w elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. Dzięki szkoleniom zostaną przygotowaniu do pracy w nowych zielonych sektorach. W ramach sprawiedliwej transformacji planowane są również działania zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polaków oraz jednocześnie ograniczenie emisji CO2 – priorytetu Komisji Europejskiej.

 

Kiedy, ile, dla kogo

Poza szczegółowym opisem obszarów priorytetowych dodano daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków na dotacje unijne w ramach poszczególnych priorytetów. Przyszli beneficjenci mogą znaleźć tutaj też kwoty dofinansowania, jakie przewidziano w ramach określonych osi priorytetowych, a także typy projektów, jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe. Dodatkowo określeni zostali wnioskodawcy, instytucje przyjmujące wnioski o dofinansowanie oraz sposób wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie.

 

Jedną z inicjatyw dofinansowanych z Funduszy Europejskich była budowa obiektów sportowych o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię. W Sulejowie powstały dwa innowacyjne budynki: pasywna hala sportowa oraz pierwsza pasywna pływalnia w kraju i jednocześnie pierwsza pływalnia na terenie powiatu piotrkowskiego i gminy Sulejów. Budynki te potrzebują minimalną ilość energii do ogrzewania i prawidłowego funkcjonowania. Budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie ma duże znaczenie dla skuteczności działań związanych z ochroną środowiska. Każdego, kto ma nowy pomysł na rozwój regionu, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania unijnego w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Uzyskane dotacje z pewnością pozwolą Ci na osiągnięcie zamierzonego celu.

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

1

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat