Advertisement
artykuł sponsorowany

Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS 2023

Czwartek, 27 kwietnia 2023
Komisja Europejska co roku nagradza ciekawe projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich prezentujące nowe podejście do rozwoju regionalnego. Laureatami konkursu REGIOSTARS są najbardziej innowacyjne i oryginalne inicjatywy, które stanowią inspirację dla przyszłych beneficjentów. Nagrody wręczane są przez Komisję Europejską od 2008 roku. W gronie laureatów kilkukrotnie znalazły się polskie projekty zakładające między innymi wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej oraz walkę z wykluczeniem społecznym.
Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS 2023

Jeśli zrealizowałeś innowacyjny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, to możesz sięgnąć po europejską nagrodę REGIOSTARS 2023!

Główne zasady

Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich przyczyniających się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W tym roku Beneficjenci projektów finansowanych w ramach polityki spójności zachęcani są do składania wniosków w sześciu kategoriach tematycznych:

Inteligentna Europa. Poszukiwane są projekty usprawniające procesy cyfryzacji oraz przygotowujące małe i średnie przedsiębiorstwa do konkurowania w światowej gospodarce. Projekty mogą obejmować działania rozwijające nowe technologie i produkty, wspierać przedsiębiorczość społeczną, nowe modele biznesowe i oparte na praktyce innowacje.

Zielona Europa, czyli projekty promujące transformację energetyczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz błękitno-zielone inicjatywy, w tym łagodzenie skutków zmiany klimatu i przystosowanie się do nich. Poszukiwane są projekty poprawiające jakość powietrza i wody, promujące zrównoważone rolnictwo i chroniące systemy środowiskowe.

Połączona Europa z projektami rozwijającymi infrastrukturę transportową i energetyczną. Chodzi tu o projekty wspierające wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie mobilności w Unii Europejskiej, sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy. Mogą też przedstawiać rozwój bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury sieci cyfrowych, czyli tworzenie lepiej połączonej Europy.

Społeczna Europa sprzyjająca włączeniu obejmująca projekty z obszaru rynku pracy, integracji, społecznej, edukacji oraz wspierające walkę z dyskryminacją i zapewnienie równości płci. Poszukiwane są też projekty dotyczące opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, opieki zdrowotnej oraz wspierające osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Europa bliższa mieszkańcom, czyli projekty wspierające zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich obszarów i inicjatyw lokalnych. Projekty mogą dotyczyć poprawy codziennego życia obywateli i pomagać regionowi sprostać wyzwaniom rozwojowym w funkcjonalnym obszarze miejskim lub na jego terytorium oraz w opracowaniu konkretnych rozwiązań lokalnych dla obywateli.

Temat roku: Europejski Rok Umiejętności 2023. Poszukiwane są projekty wspierające pracowników w rozwoju nowych umiejętności i podejmowaniu nowej pracy w innym sektorze gospodarki lub podwyższaniu kwalifikacji w celu utrzymania pracy w nowym otoczeniu.

Nagrodą dla laureatów jest lokalna kampania komunikacyjna promująca nagrodzone działania w danym regionie. Podobnie jak w poprzednich latach publiczność będzie miała okazję do zagłosowania na finalistę nagrody specjalnej „Public Choice Award”. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 16 listopada 2023 r. podczas ceremonii w Ostrawie w Czechach.

Jak zgłosić projekt?

Zgłoszenie można przesłać do 31 maja 2023 r. wyłącznie za pomocą platformy internetowej REGIOSTARS. Wszystkie szczegóły konkursu wraz z formularzem zgłoszeń są dostępne www.regiostarsawards.eu. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, których realizacja nastąpiła po 1 stycznia 2014 r. i które zostały ukończone. Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy lub promotorzy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.

Już sama obecność projektu w gronie finalistów stwarza możliwość szerokiej promocji projektu oraz umożliwia zaprezentowanie na arenie międzynarodowej innowacyjnych narzędzi i rozwiązań użytych w trakcie realizacji projektu. Nie tylko warto pochwalić się w Europie swoją pracą na rzecz regionu przedstawiając realizowane działania, ale można także uzyskać dodatkowe wsparcie na promocję projektu. W powiecie piotrkowskim Fundusze Europejskie oferują między innymi wsparcie dla młodych osób chcących zaktywizować się zawodowo na rynku pracy. Wielu mieszkańców już skorzystało z dofinansowań w projekcie zwiększającym możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia bez pracy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Dofinansowanie otrzymał też Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Persona” realizujący projekt pn. „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób z niepełnosprawnością do 29 roku życia zamieszkujących podregion piotrkowski”. Wszechstronność, innowacyjność i zakres projektów finansowanych przez Fundusze Europejskie odgrywają ogromną rolę w tworzeniu miejsc pracy i poprawie jakości życia obywateli.


 

 

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

0

0


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat