Reklama
artykuł sponsorowany

Polski Ład – ostatnie zmiany i stan prawny oraz PIT – o dla seniora

Wtorek, 16 listopada 2021
Nowy Ład, czyli tak na prawdę Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw to akt prawny składający się z 277 stron, stanowiący jedną z największych reform prawa podatkowego w Polsce od wielu lat. W kwestii jej uchwalenia, prac oraz treści narasta wiele kontrowersji i mitów. Większość podatników nie jest nawet pewna na jakim etapie prac jest ustawa i czy wejdzie w życie. Dlatego tak ważne jest, aby szczególnie teraz, w chaosie informacji korzystać z oficjalnych źródeł i pewnych informacji.

Proces legislacyjny - czyli Polski Ład i jego droga

Projekt zwany potocznie jako Polski Ład czy nowy Ład jest projektem rządowym, który wpłynął formalnie do Sejmu 8 września 2021 roku. Już wtedy budził bardzo duże zainteresowanie oraz kontrowersje. Całą jego drogę, oraz kolejne etapy prac można śledzić na stronie Sejmu – i jest to rozwiązanie bardziej rekomendowane niż śledzenie doniesień medialnych. 1 października 2021 roku Polski Ład został uchwalony przez Sejm. Ustawę przekazano prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. Senat wniósł poprawki i projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych. 29 października Sejm przyjął część poprawek Senatu. Ustawa dnia 2 listopada 2021 roku została przekazana prezydentowi do podpisu.

Pojawiają się apele o to, aby prezydent ustawę zatrzymał – jednak jest to raczej mało prawdopodobne. Jeżeli zmiany wejdą w życie to większość z nich zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku. Zostało już naprawdę niewiele czasu na przygotowanie się do projektowanych nowości. Na stronie sejmu znajduje się również dokument, który można pobrać i go przeczytać – czyli projekt tekstu ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

Poprawki do projektu ostatnie poprawki ustawodawcy - PIT – o dla Seniora

Obecne brzmienie art. 21 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwanej dalej "Ustawa o PIT" umożliwia weryfikację w ustępie 1 co jest wolne od podatku dochodowego. Aktualnie ustęp ten ma 150 punktów. Projekt nowy Ład w tym artykule dodaje się kolejne punkty - w tym punkt 154. Ma być to nowelizacja zwana PIT-0 dla Seniora.

Zmiana ta stanowi, że wolne od podatku dochodowego będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy o PIT oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie odpowiednie zasady opodatkowania, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje emerytury lub renty rodzinnej (określonych w odpowiednich ustawach) lub uposażenia przysługującego w stanie spoczynku i tym podobnych (szczegółowo określonych w projekcie ustawy).


Zainteresował temat?

0

3


Reklama

r e k l a m a

Reklama
Reklama
Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat