artykuł sponsorowany

O wytwarzaniu ciepła w Piotrkowie Trybunalskim … jeszcze raz

Wtorek, 23 stycznia 2024
Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o., opublikowała nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Kalkulacja ceny i stawki opłat – podobnie jak poprzednie - została dokonana w oparciu o koszty uzasadnione, wśród których największą pozycją jest paliwo gazowe. - Zaczynaliśmy w bardzo trudnym czasie dla rynku, ale podjęliśmy słuszne decyzje, dzięki którym obecnie płacimy dużo taniej – podkreśla prezes Elektrociepłowni Piotrków Marek Krawczyński.

 

Przeprowadzona modernizacja systemu ciepłowniczego pokazała, że była to jedna
z najtrafniejszych miejskich inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat. Obie ciepłownie C1 i C2 to obiekty nowoczesne, spełniające wszystkie normy unijne, dotyczące ochrony środowiska. W 2024 roku pierwszy raz w historii Piotrkowa ciepło systemowe będzie wytwarzane bez udziału węgla.

Działaniom ekologicznym towarzyszy troska o ekonomię.

Obrazują to poniższe przykłady. Koszt gazu ujęty w kalkulacji do taryfy na 2023 r.
w Ciepłowni C-2 wynosił 74,8 mln zł, natomiast w kalkulacji cen i stawek opłat w obowiązującej od 1 stycznia 2024r. taryfie, koszt gazu w Ciepłowni C-2 wynosi 28,4 mln zł i jest o
ponad 46 mln niższy, co ma ścisłe przełożenie na wysokość cen i stawek opłat.

 

 

Nasze negocjacje przy podpisywaniu umów były trudne, ale dane pokazują, że mieliśmy rację. Z różnych stron forsowano teorie i opinie, które - jak pokazał czas - były błędne. Jako spółka prawa handlowego nie ulegliśmy presji. O wyborze oferty zadecydowały nie emocje, a znajomość rynku
i kalkulacja oparta na danych. Dlatego dziś możemy stwierdzić, że sugerowane przez radną Marlenę Wężyk - Głowacką przyjęcie „Specjalnej oferty PGNiG dla ciepłownictwa” z dnia 3.02.2023r. na okres dwuletni, w której cena gazu na rok 2023 wynosiła 400 zł/MWh, a w roku 2024 - 624,98 zł/MWh, skutkowałoby znacznie wyższymi kosztami gazu w roku 2024, bo aż o ponad 39 mln zł.


Obecnie koszt gazu na jednostkę wytworzonego gigadżula w Ciepłowni C-2, w obowiązującej
od 1 stycznia 2024r. taryfie wynosi 83,89 zł/GJ, podczas gdy, koszt gazu na jednostkę wytworzonego gigadżula w Ciepłowni C-2 po przyjęciu propozycji sugerowanej przez radną wynosiłby
200,05 zł/GJ.


 

Warto też zwrócić uwagę, na fakt, że zmieniły się też relacje kosztów stałych
i zmiennych. W nowej taryfie tańsze paliwo obniżyło poziom kosztów zmiennych, a tym samym wzrósł udział kosztów stałych w cenie wytwarzania ciepła ogółem.

I tak w poprzedniej taryfie udział kosztów stałych wytwarzania w kosztach wytwarzania ogółem wynosił:

 • dla Ciepłowni C-1 - 0,19

 • dla Ciepłowni C-2 - 0,09

Natomiast w obowiązującej od 1 stycznia 2024r. taryfie dla ciepła udział kosztów stałych wytwarzania w kosztach wytwarzania ogółem wynosi:

 • dla Ciepłowni C-1 - 0,25

 • dla Ciepłowni C-2 - 0,23


 

Podział na koszty stałe i zmienne ma istotny wpływ na poziom cen stałych (za MW)
i cen zmiennych (za GJ). Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym Elektrociepłownia do wyliczeń cen za moc zamówioną i GJ przyjęła wskaźnik w wysokości nie większej niż udział kosztów stałych w kosztach ogółem wytwarzania ciepła.

Średnie ceny ciepła w opłacie jednoczłonowej w zł/GJ przedstawia poniższy wykres.

 

Jak widać średnia cena ciepła w opłacie jednoczłonowej w taryfie obowiązującej od
1 stycznia 2024r. jest niższa od poprzedniej o 61,77 zł/GJ, co stanowi spadek o ponad 27%.

W przypadku, gdyby Zarząd Spółki przyjął ofertę PGNiG, którą sugerowała radna Marlena Wężyk - Głowacka, średnia cena ciepła od 1 stycznia 2024r. byłaby wyższa od obowiązującej o 71,43 zł/GJ, co stanowi wzrost o 43,3%.

Udział kosztów stałych i zmiennych w poprzedniej i obowiązującej taryfie dla ciepła (wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła) oraz strukturę wszystkich kosztów przedstawiają poniższe wykresy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co by było w przypadku zastosowania się do żądań radnych PIS Łukasza Janika i Piotra Gajdy
o wstrzymaniu budowy nowych źródeł gazowych?

 

Skutki wstrzymania budowy źródeł gazowych C-1 i C-2

 1. Szacunkowe straty, kary i odszkodowania za wstrzymanie budowy źródeł gazowych
  C-1 i C-2

 1. Dla Polskiej Spółki Gazownictwa za wybudowanie przyłączy i ich nieużytkowanie około 9,4 mln zł.

 2. Dla PGNiG za wypowiedzenie umowy na dostawę paliwa gazowego ze skutkiem na koniec lutego 2023r. około 7,1 mln zł.

 3. Dla Konsorcjum Projektowo-Wykonawczego Ekobudowa za odstąpienie od umowy minimum 15% wynagrodzenia netto tj. około 8,4 mln zł.

 4. Straty z tytułu likwidacji budowanych gazowych źródeł ciepła około 15 mln zł.

Razem: około 39,9 mln zł

 1. Natychmiastowa spłata kredytu inwestycyjnego w wysokości 38,5 mln zł. wykorzystanego na 28.02.2023r. w momencie gdy Spółka nie posiadała takich środków finansowych.

 2. Elektrociepłownia na koniec lutego 2023r. posiadała pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni C-2 zasilanej wyłącznie paliwem gazowym. Ciepłownia węglowa C-2 nie spełniała obowiązujących od 2023r. standardów emisyjnych i nie mogła być eksploatowana a mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego byliby pozbawieni ogrzewania.

Reasumując, w przypadku wstrzymania budowy nowych źródeł gazowych, Elektrociepłownia musiałaby ponieść znaczne starty finansowe, co spowodowałoby jej upadłość. Ponadto brak pozwoleń środowiskowych wymusiłby wstrzymanie eksploatacji kotłów węglowych, a tym samym brak dostaw ciepła dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Obecnie mieszkańcy mają zapewnioną ciągłość dostaw z najnowocześniejszych ciepłowni gazowych przy zachowaniu norm środowiskowych i spełnieniu wszystkich standardów.

Prezes Zarządu Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski sp. z o. o

Marek Krawczyński

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

6

3


reklama
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat