Advertisement
artykuł partnerski

Dofinansowania na racjonalną gospodarkę odpadami

Środa, 26 lipca 2023
Trwa przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne ich użycie. Instytucją ogłaszającą nabór jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Wnioski można składać do 11 sierpnia 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2023 r.
Dofinansowania na racjonalną gospodarkę odpadami

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 22 106 775,73 Euro, co stanowi 100 000 000,00 zł. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona, natomiast maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85%.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje dotyczące racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Materiały oraz surowce, z których te produkty zostały zbudowane, powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Są to w szczególności inwestycje w zakresie selektywnego zbierania odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów. Działania te muszą być połączone z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem, w tym także promowaniem ponownego użycia. Dofinansowanie można będzie przeznaczyć również na wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach, edukację lub doradztwo w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, uczelnie, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Grupą docelową projektów są osoby i podmioty korzystające z rezultatów projektu oraz mieszkańcy regionu korzystający z rezultatów projektu.

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.

Inwestycje ekologiczne w powiecie piotrkowskim

Dzięki wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym polegającej na segregacji odpadów, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. W Woli Krzysztoporskiej w powiecie piotrkowskim przebudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowoczesna infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma pozytywny wpływ na system gospodarowania odpadami oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie ekologii. Punkt rozbudowano o cztery boksy magazynowe oraz rampę rozładunkową. Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej można pozostawić kłopotliwe oraz wielkogabarytowe odpady, w tym również przedmioty celem ponownego użycia. Wartość projektu wyniosła ponad 2,1 mln zł, przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich w wysokości ponad 860 tys. zł.

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

0

0


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat