artykuł sponsorowany

Dofinansowania do usług społecznych i zdrowotnych

Środa, 04 października 2023
Trwa przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty realizujące usługi opieki zdrowotnej, usługi opiekuńcze, usługi w postaci mieszkań wspomaganych oraz opiekę dla osób potrzebujących wsparcia. Wnioski można składać do 20 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2023 r.
Dofinansowania do usług społecznych i zdrowotnych

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 100 mln zł, w tym wkład Funduszy Europejskich to niespełna 90 mln zł.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach naboru mogą być finansowane dwa typy projektów – rozwój usług społecznych oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników pomocy i integracji społecznej.

 

W ramach usług społecznych dofinansowanie można przeznaczyć na zatrudnienie opiekunów, którzy będą pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym oraz na organizację różnorodnych zajęć w środowiskowych domach pomocy. Środki finansowe będzie można wykorzystać na tworzenie mieszkań wspomaganych, czyli mieszkań, które przygotowują osoby w nich przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Dofinansowanie można przeznaczyć również na treningi gospodarowania własnymi pieniędzmi lub terapię psychologiczną dla osób przebywających na stałe w zakładach opiekuńczych, np. w domach pomocy społecznej. Na dotację mogą też liczyć projekty, które mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników opieki, w tym szkolenia, warsztaty oraz studia podyplomowe.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 

W konkursie mogą wziąć udział różnego typu organizacje, między innymi duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, różnego typu uczelnie wyższe, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czy organizacje pozarządowe. Grupą docelową projektów są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rodziny sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami oraz kadra podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.

 

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Usługi społeczne i zdrowotne” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.

 

Inwestycje w usługi społeczne i zdrowotne w powiecie piotrkowskim

 

Zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na wsparcie finansowe. Fundusze Europejskie coraz częściej dotują projekty wspierające różnego rodzaju usługi społeczne oraz osoby będące w trudnej sytuacji życiowej. W powiecie piotrkowskim zrealizowano program wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej służący pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych występujących w rodzinach zastępczych. W ramach programu zapewniono dzieciom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, korepetycje i zajęcia z logopedą. Stworzono również grupę wsparcia dla rodziców oraz zorganizowano spotkania integracyjne rodzin zastępczych. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej miały możliwość wyjazdu na obóz socjoterapeutyczny. Wartość projektu to ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło ponad 1,7 mln zł. Zwiększenie oferty usług społecznych, w tym opiekuńczych, jest bardzo ważne dla osób potrzebujących wsparcia oraz włączenia społecznego. To właśnie Fundusze Europejskie odmieniają życie osób z niepełnosprawnościami, chorych, niesamodzielnych i starszych.

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

0

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat