Advertisement
artykuł zewnętrzny

Poradnictwo zawodowe w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wtorek, 11 października 2022
Marzysz o zmianie pracy? Chciałbyś nauczyć się czegoś nowego, zdobyć nowe kompetencje? Nie wiesz, jaki zawód wybrać lub szukasz pomysłu na siebie? Zgłoś się do piotrkowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i skorzystaj z darmowego poradnictwa zawodowego.
Poradnictwo zawodowe w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim to komórka organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy specjalizująca się w świadczeniu usług poradnictwa zawodowego. Jej celem jest pomoc kandydatom w zrozumieniu własnych potrzeb, wartości, odkrywaniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań zawodowych oraz doskonaleniu umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W Centrum można otrzymać bezpłatne wsparcie doradców zawodowych, którzy dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i doświadczeniu służą pomocą w poruszaniu się po rynku pracy. Podczas spotkań pracownicy dbają o przyjazną atmosferę spotkań zapewniając przy tym poufność udostępnianych danych. Wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów na rynku pracy, a także w budowaniu i rozwijaniu ścieżki zawodowej uzyskają osoby poszukujące pracy, bezrobotni, uczniowie, studenci, młodzież oraz pracodawcy.

 

Od listopada 2021 roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 13 (I piętro) w dogodnej lokalizacji blisko dworca PKP i Powiatowego Centrum Przesiadkowego. Do dyspozycji klientów udostępniony jest pokój porad indywidualnych oraz profesjonalna sala szkoleniowa. Odwiedzający mogą również skorzystać z pomocy pośrednika pracy, który pomoże w znalezieniu pracy w kraju jak i za granicą.

Piotrkowski Oddział CIiPKZ oferuje swobodny dostęp do informacji na temat szkół, uczelni oraz instytucji szkoleniowych, do czasopism, ulotek, wzorów życiorysów i listów motywacyjnych, filmów na temat poszczególnych branż i zawodów. Wspiera mobilność pracowników w kraju jak i na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w tym również doradców EURES w międzynarodowym pośrednictwie pracy, a także prowadzi ponadpowiatowe pośrednictwo pracy.

 

 

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

 
W marcu 2022 roku w siedzibie piotrkowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej uruchomiony został Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, gdzie udzielana jest pomoc dotycząca możliwości zakwaterowania, nadawania polskiego numeru PESEL, zakładania konta w banku, profilu zaufanego. Pracownicy pomagają również wypełniać dokumenty w języku polskim, ułatwiają kontakt z Urzędem Miasta i Urzędem Gminy, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, ZUS, Sądem Rejonowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, szkołami i bankami oraz pracodawcami.

 

Wsparcie dla młodzieży


Młodzież zgłaszająca się do Centrum może uzyskać pomoc w wyborze kierunków kształcenia, wyboru zawodu, poznaniu własnych zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych. Doradcy zawodowi udzielają informacji na temat szkół ponadpodstawowych, policealnych, uczelni wyższych.

Rokrocznie CIiPKZ w Piotrkowie Trybunalskim bierze udział w październikowym Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Wydarzenie to ma na celu promowanie poradnictwa zawodowego – wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery. Każdej edycji OTK towarzyszy myśl przewodnia związana z planowaniem kariery zawodowej, edukacji i pracy. Adresatami i docelowymi odbiorcami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w tym zakresie, a w szczególności młodzież szkolna. Tegoroczna edycja, odbędzie się w dniach 17-23 października 2022 r. pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”. Doradcy zawodowi planują zorganizowanie cyklu spotkań i warsztatów dla uczniów szkól ponadpodstawowych, przede wszystkim klas maturalnych, oraz ostatnich klas szkół podstawowych. Zainteresowani uczestnicy będą mogli wykonać profesjonalny test określający predyspozycje zawodowe.

 

Pomoc pracodawcom


Piotrkowskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej od wielu lat współpracuje również z pracodawcami. Przedsiębiorcom, pracodawcom oraz ich pracownikom oferowane są indywidualne porady zawodowe, których celem jest wsparcie ich rozwoju zawodowego (tworzenie bilansów kompetencji pracowników, prowadzenie zajęć warsztatowych kształcących umiejętności społeczne przydatne w pracy zawodowej) oraz pomoc w doborze kandydatów do pracy (m.in organizując spotkania informacyjne umożliwiające kontakt z potencjalnymi pracownikami).

Osoby ubiegające się o dofinansowanie działalności gospodarczej uzyskają pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację, sporządzeniu biznesplanu. Zostaną poinformowane o źródłach finansowania własnej firmy i możliwości pozyskania środków unijnych, którymi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 


Zakres oferowanej w Centrum pomocy doradczej obejmuje przede wszystkim:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mające na celu analizę mocnych stron klienta i możliwości wykorzystania ich w poszukiwaniu zatrudnienia, wyborze drogi kształcenia lub przekwalifikowania się. Doradca może zaproponować badania testowe mierzące predyspozycje i zainteresowania zawodowe (Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP), określające poszczególne obszary kompetencyjne (np. inteligencję emocjonalną - Test Inteligencji Emocjonalnej EQ FPL) czy badające całokształt osobowości zawodowej (PerformanSe Dialecho, Narzędzie do Badania Kompetencji). Testy, którymi dysponuje piotrkowskie Centrum, są narzędziami certyfikowanymi, a doradcy posiadają odpowiednią wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ich stosowaniu.
  • zajęcia grupowe, w trakcie których uczestnicy mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w trakcie poszukiwania pracy, pozyskać wiedzę na temat kompetencji społecznych, takich jak komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki radzenia sobie ze stresem, które są przydatne w życiu zawodowym i pozazawodowym.
  • grupowe spotkania informacyjne poświęcone różnej problematyce związanej z rynkiem pracy i edukacji organizowane są zarówno w siedzibie Centrum, jak również w trakcie imprez odbywających się w Piotrkowie oraz innych miastach ościennych powiatów (Targi Pracy i Edukacji, Dni Otwarte Funduszy Europejskich).
  • indywidualna informacja zawodowa dotyczy m.in. aktualnego rynku pracy, oferty edukacyjnej, informacji o zawodach, form wsparcia oferowanego przez instytucje rynku pracy i pomocy społecznej. W Centrum można skorzystać z profesjonalnej pomocy w przygotowaniu życiorysu i listu motywacyjnego. Informacje uzyskać można zarówno w kontakcie bezpośrednim, w siedzibie Centrum, jak i wykorzystując inne, najwygodniejsze dla klienta, kanały informacyjne: telefon, e-mail, poczta tradycyjna).

Klienci mogą skorzystać ze zgromadzonej w Centrum szeroko rozumianej informacji zawodowej, w tym informacji na temat świata pracy (ulotki o zawodach), poradników dla różnych grup klientów, które stanowią źródło wiedzy przydatnej w poszukiwaniu pracy, a także informacji na temat różnorodnych form pomocy instytucjonalnej dla osób poszukujących zatrudnienia własnego biznesu oraz promowaniu przedsiębiorczości w regionie.

 


Przyjdź do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13.

 

Zadzwoń: tel. 44 649 60 87, 44 647 74 01.

 

Wyślij e-mail: piotrkow@wup.lodz.pl.

Jesteśmy też na www.facebook.com/CIiPKZ/

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (młodzież szkolną i osoby dorosłe, bezrobotnych, poszukujących pracy a także pracujących i uczących się) na spotkania indywidualne oraz zajęcia warsztatowe.

 

 

 

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

0

0


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat