Advertisement
artykuł sponsorowany

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej

Czwartek, 23 marca 2023
Proekologiczna polityka Unii Europejskiej sprzyja działaniom mającym na celu poprawę jakości otaczającego nas środowiska naturalnego. Ze środków unijnych finansowane są między innymi działania w zakresie gospodarki odpadami. Dzięki Funduszom Europejskim zwiększyła się liczba Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Są to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsca, w którym mogą pozostawić posegregowane odpady komunalne. Dotyczy to w szczególności odpadów, których nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, na przykład baterii, czy zużytego sprzętu elektronicznego. Korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych umożliwia segregowanie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska, zgodny z obowiązującymi przepisami.
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej

 

Nowoczesna infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma pozytywny wpływ na system gospodarowania odpadami oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie ekologii.

Po pierwsze segregacja

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny mieszkaniec Polski wytwarza rocznie około 358 kg odpadów komunalnych. Stają się one coraz większym problemem środowiskowym. Śmieci pozostawiane są w lasach i wyrzucane do wody. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska naturalnego i klimatu wiąże się z koniecznością gospodarowania odpadami oraz zawartymi w nich surowcami. Jeszcze dwadzieścia lat temu w Polsce śmieci składowano, teraz nowoczesne systemy gospodarki odpadami komunalnymi polegają na segregacji i recyklingu odpadów. Fundusze Europejskie umożliwiły postęp w zakresie budowy instalacji sortowania i przetwarzania odpadów oraz zwiększyły stopień odzysku surowców. Jednym z punktów zbierania odpadów komunalnych w powiecie piotrkowskim jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej, którego modernizację dofinansowały Fundusze Europejskie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Trwają prace przy gruntownej przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej. Punkt cały czas działa, choć na czas rozbudowy został przeniesiony na sąsiedni plac. Dobiega końca pierwszy etap prac polegający na wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej. Punkt będzie rozbudowany o cztery boksy magazynowe oraz rampę rozładunkową wraz z odbojnicami słupkowymi i barierkami technicznymi. Na placu pojawi się nowa nawierzchnia. Masę wjeżdżających pojazdów będzie kontrolować najazdowa waga samochodowa. Na terenie obiektu zaplanowano założenie monitoringu oraz przestawienie kolidujących lamp oświetlenia. Stare ogrodzenie zostanie zdemontowane, a na jego miejscu zostanie zbudowane nowe ogrodzenie panelowe z bramą przesuwną. Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej stanie kontener socjalno-biurowy wraz z toaletą i niezbędnymi instalacjami: wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną oraz przyłączami do odpowiednich sieci. Przewiduje się także montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej. Modernizacja punktu ograniczy powstawanie dzikich wysypisk śmieci, unowocześni sposób segregacji odpadów, ale też poprawi jakość życia mieszkańców dzięki możliwości pozostawienia w punkcie kłopotliwych oraz wielkogabarytowych odpadów. Zakończenie prac planowane jest na maj 2023 r. Szacuje się, że ostateczna wartość projektu wyniesie ponad 2,1 mln zł, przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich w wysokości ponad 860 tys. zł.

 


Zainteresował temat?

0

0


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat