artykuł sponsorowany

Kupno działki - na co należy zwrócić uwagę?

Piątek, 29 marca 2024
Wybór odpowiedniej działki budowlanej nie powinien sprowadzać się jedynie do oględzin terenu. Co prawda też są one niezbędne, ale aby wyeliminować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów w przyszłości, warto dokładnie „prześwietlić” teren, nie tylko pod kątem prawnym. Jak to zrobić i gdzie? Wyjaśniamy poniżej.
Kupno działki - na co należy zwrócić uwagę?

Jak pozyskać jak najwięcej informacji o działce w krótkim czasie?

 

Dla potencjalnych nabywców pomocne będą wyspecjalizowane portale – np. strona Dzialki360.pl, na której można wygenerować raport zawierający kompleksową analizę wskazanej działki oraz jej otoczenia. W jej skład wchodzą m.in. informacje o parametrach geometrycznych działki, jej przeznaczeniu, istniejącej infrastrukturze (dostęp do drogi, mediów), a także zagrożeniach i uciążliwościach, które mogą wpływać na potencjał terenu. W raporcie znajdują się również informacje o ewentualnej przynależności danej działki do strefy ochronnej, w której może występować całkowity zakaz budowy lub też specjalne wymagania względem zabudowy.

 

Przeznaczenie działki i warunki zabudowy

 

Wiedzę z raportu warto uzupełnić o informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten dokument planistyczny jest dostępny w urzędzie danej gminy. Zawiera on zapisy odnośnie warunków zabudowy, wynikających z przepisów prawa, w tym również lokalnego, a także odnośnie przeznaczenia działek na terenie gminy. Warto zwrócić uwagę na interesującą nas działkę i sąsiednie nieruchomości pod kątem ich przeznaczenia. Dopuszczenie na nich budowy centrum handlowego czy zakładu produkcyjnego może (choć wcale nie musi) w przyszłości zaowocować hałaśliwym sąsiedztwem.

 

Brak ustalonego planu dla obszaru gminy jest dość powszechną sytuacją. Wbrew pozorom i w takim przypadku wymagany jest kontakt z urzędem gminy (osobisty, listowny czy elektroniczny) celem złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy dla określonej działki.

 

Księgi wieczyste - stan prawny nieruchomości

 

Warto uzyskać również odpis z księgi wieczystej, który przedstawia aktualny stan prawny nieruchomości. Znajdują się w nim zapisy o aktualnym właścicielu lub współwłaścicielach nieruchomości, o ewentualnych prawach i roszczeniach, które ograniczają sposób rozporządzania nieruchomością (np. na działce jest ustanowiona służebność drogowa, hipoteka itp.). Obecnie ten dokument można uzyskać drogą elektroniczną - za pomocą portalu rządowego – Elektroniczne Księgi Wieczyste (Ekw.ms.gov.pl). Do uzyskania wglądu konieczna jest znajomość numeru księgi wieczystej.

 

Działka budowlana z dostępem do drogi i mediów

 

Dostęp do drogi publicznej – to konieczny wymóg, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Niekoniecznie musi być to dojazd bezpośredni – może przebiegać przez drogę wewnętrzną. Przy wyborze działki należy wziąć pod uwagę odległości od punktów przyłączeniowych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i światłowodowej. Ich bliska lokalizacja pozwoli na sprawne załatwienie formalności, a także na uniknięcie dodatkowych kosztów.

 

Kupno działki a jakość podłoża

 

Przyszły nabywca działki powinien sprawdzić również strukturę i nośność podłoża, aby wykluczyć możliwość występowania podmokłych terenów. Pomocna w tym będzie opinia o warunkach gruntowych wydana przez geodetę (albo architekta), która opiera się na jego doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy. To tańsza alternatywa od zlecenia ekspertyzy geotechnicznej, która z kolei przedstawia precyzyjny obraz struktury gruntów badanego obszaru.

 

To najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniej działki budowlanej. Wyeliminują one ryzyko wystąpienia problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak również niemiłych niespodzianek podczas wykonywania prac ziemnych.

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

0

0


reklama
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat