Advertisement
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Co powinniśmy wiedzieć o normach jakości powietrza?

Poniedziałek, 19 marca 2018
W 2016 roku w Piotrkowie przez blisko trzy miesiące jakość powietrza przekraczała stany dopuszczane normą. Choć w mieście jest stacja pomiaru jakości powietrza niestety mierzy ona tylko stężenie pyłu zawieszonego PM 10, w Piotrkowie nie dokonuje się pomiaru pyłu PM 2,5. Dlatego też piotrkowski magistrat zdecydował się na montaż na terenie miasta dwudziestu detektorów jakości powietrza, dzięki którym pomiary stanu powietrza będą bardziej miarodajne.

Piotrków bez smogu

 

 Polska ma najbardziej liberalne w Unii Europejskiej zasady określania poziomu informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza, jednocześnie nasz kraj ma najgorsze powietrze wśród wszystkich krajów europejskiej wspólnoty. Gdy dwa lata temu (2016) Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła listę 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, aż 33 okazały się być położone w naszym kraju. Dlatego o Polsce mówi się jako o europejskiej stolicy smogu. To zjawisko nie jest problemem dotyczącym tylko i wyłącznie dużych i uprzemysłowionych miast. Z nadmiernie zanieczyszczonym powietrzem w okresie zimowym boryka się również Piotrków – w 2016 roku w mieście przez blisko trzy miesiące jakość powietrza przekraczała stany dopuszczane normą.

W Polsce, jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach dobowych. Dopuszczalna dobowa norma to... 50 µ/m3, poziom informowania wynosi 200µ/m3, a poziom alarmowy – 300 µ/m3! Niemniej według Polskiego Indeksu Jakości Powietrza przekroczenie stężenia na poziomie 200 µg/m3 oznacza już bardzo złą jakość powietrza i jej negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Co więcej norma 50 µ/m3 wcale nie oznacza czystego powietrza – jego jakość nie jest dobra tylko nie wywołuje ciężkich skutków dla zdrowia.

 

 
Jedno z dziesięciu

– Obecnie na terenie województwa łódzkiego mamy dziesięć automatycznych stacji pomiaru jakości powietrza. Oprócz Łodzi mamy pomiary automatyczne w Zgierzu, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, a także w dwóch miejscowościach na obszarach wiejskich – w Gajewie w powiecie łęczyckim oraz w Parzniewicach w powiecie piotrkowskim – mówi Adam Wachowiec, zastępca kierownika wydziału monitoringu środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. – Jeżeli chodzi o zakres pomiarowy, czyli jakie zanieczyszczenia są mierzone w poszczególnych stacjach to na stacjach automatycznych mierzymy stężenia średnio godzinne zanieczyszczeń gazowych, a także pyłu zawieszonego, czyli mierzymy takie zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon oraz węglowodory aromatyczne. Jeżeli chodzi o pył zawieszony to mierzymy pył PM 10, PM 2.5, a także skład pyłu zawieszonego.

 
Jedna stacja pomiaru to zbyt mało

Niestety Piotrków, choć jest drugim co wielkości miastem województwa łódzkiego, posiada tylko jedną stację monitorowania jakości powietrza, zlokalizowaną przy ulicy Krakowskie Przedmieście, która dokonuje jedynie pomiarów dobowych pyłu PM 10. W Piotrkowie nie mierzy się stężenia pyłu PM 2.5 (unijne normy przewidują dla tego pyłu dopuszczalną normę średnio-roczną na poziomie 25 µ/m3), jak i innych pyłów, które dostają się do naszych organizmów podczas oddychania. Zarówno władze miasta, jak i twórcy lokalnej inicjatywy – Piotrkowskiego Alarmu Smogowego – przyznają, iż to zbyt mało. Dlatego ci ostatni chcą wnioskować do WIOŚ w Łodzi o uruchomienie w Piotrkowie pomiarów pyłów PM 2,5. Natomiast piotrkowski magistrat przymierza się do montażu dwudziestu czujników monitorujących jakość powietrza w mieście. Sprzęt ma się pojawić w Piotrkowie do połowy 2018 roku. Proponowane lokalizacje detektorów jakości powietrza rozplanowano na terenie całego miasta. Czujniki mają pojawić się w następujących miejscach: ul. Włókiennicza – Przedszkole Samorządowe nr 12, ul. Broniewskiego – IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Szmidta – Szkoła Podstawowa nr 11, Krakowskie Przedmieście – siedziba MZK, ul. Roosevelta – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Pasaż Rudowskiego – budynek Urzędu Miasta, Aleje Kopernika – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Wojska Polskiego – Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Przedszkole Samorządowe nr 26, ul. Mickiewicza – Przedszkole Samorządowe nr 11, ul. Słowackiego – budynek Straży Miejskiej, ul. Wysoka – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Dmowskiego – Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Szkolna – budynek Urzędu Miasta, ul. Kostromska – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Belzacka – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 25 pp. - ujęcie wody Szczekanica oraz osiedle Wierzeje.

 

Jak zapowiadają urzędnicy zamontowanie systemów detektorów będzie bardziej miarodajne, bowiem na podstawie jednego punktu pomiarowego nie można w sposób obiektywny oceniać jakości powietrza w mieście.

 


 

Materiał powstał na zlecenie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu "Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim".

 


Zainteresował temat?

8

6


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat