"Zbudowane zaufanie przynosi wymierne efekty"

Tydzień TrybunalskiRegion Wtorek, 28 grudnia 20213
O siedmiu latach na stanowisku wójta, codziennej pracy na rzecz mieszkańców oraz planach inwestycyjnych na najbliższe 12 miesięcy mówi Roman Miksa, wójt gminy Czarnocin.
Fot. UG Czarnocin Fot. UG Czarnocin

Minęło 7 lat Pańskiej pracy na stanowisku wójta gminy Czarnocin. Jak Pan ocenia ten czas?

Był, i jest to z pewnością, czas wytężonej pracy i dla mnie okres bardzo aktywny. Te 7 lat minęło jak jeden dzień i uważam, że był to dobrze wykorzystany czas.

 

Z czego jest Pan najbardziej zadowolony, czy najbardziej dumny?

Rozpoczynając pracę na stanowisku gospodarza Gminy Czarnocin, zderzyłem się z dwoma głównymi problemami. Było to mocno zachwiane zaufanie pomiędzy mieszkańcami, a mówiąc ogólnie władzami gminy oraz bardzo nikłe działania w zakresie rozwoju gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych. Dziś z perspektywy czasu mogę z radością powiedzieć, że poprzez ciężką pracę całego zespołu pracowników Urzędu Gminy, udało się to diametralnie zmienić. Pozyskaliśmy na zadania inwestycyjne z różnych źródeł łącznie ponad 33 mln złotych. Współpraca z Radą Gminy układa się bardzo dobrze, mamy bardzo dobre relacje z sołtysami, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, wspaniałymi kobietami z Kół Gospodyń Wiejskich oraz działającymi na terenie gminy stowarzyszeniami. Przez te minione lata odbyłem dziesiątki spotkań z mieszkańcami i ten bezpośredni kontakt pozwala mi wiedzieć, jakie są realne potrzeby mieszkańców. Dziś to wzajemnie zbudowane zaufanie przynosi wymierne efekty.

 

To co mieszkańcy widzą i oceniają najbardziej to inwestycje. Co uważa Pan w tym zakresie za najważniejsze?

Aby przejść do etapu planowania i realizacji inwestycji, najpierw musieliśmy uregulować większość praw własności dróg, centrum Czarnocina, działek w poszczególnych sołectwach należących do OSP i wielu innych nieruchomości. Takie działania dotyczyły około 40 nieruchomości.

 

Jakie inwestycje już zrealizowane uważa Pan za najważniejsze?

Trudno dziś wymienić wszystkie. Myślę jednak, że najważniejsze to remont wielu odcinków dróg - chyba najważniejszych dla mieszkańców, budowa lub remont we wszystkich sołectwach na terenie gminy sal i świetlic, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowego budynku przedszkola. Przez ostanie lata mocno poprawiliśmy również infrastrukturę i wyposażenie jednostek OSP min. poprzez zakup 3 nowych samochodów gaśniczych. Małych i dużych zadań zrealizowaliśmy w ostatnich 7 latach bardzo dużo, łącznie na kwotę około ponad 35 mln złotych.

 

Co będzie priorytetem w kolejnych latach Pańskiej pracy?

Obecnie realizujemy budowę nowoczesnego, pasywnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę ponad 6 mln zł, wspólnie z powiatem piotrkowskim przebudowujemy kompleksowo drogę powiatową Czarnocin – Tuszyn o wartości również ponad 6 mln złotych. Przed nami również potężna inwestycja w sieć kanalizacyjną i rozbudowę oczyszczalni ścieków za łączną kwotę około 15 mln złotych przewidzianą na kolejne 2 lata.

 

Co jest jeszcze według Pana do zrobienia w najbliższych latach w gminie Czarnocin?

Niestety pozostaje jeszcze wiele potrzeb do zrealizowania. Priorytetem pozostaje remont drogi powiatowej relacji Biskupia Wola - Kruszów i w tym zakresie czynimy już starania o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych. Myślę, że powinniśmy jako samorząd poczynić działania w zakresie termomodernizacji naszych budynków użyteczności publicznej w celu obniżenia kosztów ich użytkowania. Moim celem jest również zakończenie remontu wszystkich sal i świetlic w poszczególnych sołectwach. Zawsze będzie coś do zrobienia – jak w każdym gospodarstwie domowym.

 

Co według Pana jest najtrudniejsze w pracy wójta?

Myślę, że ciągły brak czasu na kolejne wyzwania. Praca Wójta to tak jak powiedziałem, niezliczona ilość spotkań, zebrań, narad często po godzinach pracy. Wójt reprezentuje też gminę na zewnątrz, w powiecie czy województwie. To wszystko pochłania dużo czasu, ale jest konieczne, aby zadbać o interesy całej społeczności gminy.

 

Życzymy w takim razie realizacji celów i zamierzeń, cierpliwości, zdrowia i dalszych sukcesów. Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję również. Korzystając z okazji chciałbym także złożyć najlepsze życzenia na nowy rok. 

POLECAMY


Zainteresował temat?

0

3


Komentarze (3)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

Aser ~Aser (Gość)30.12.2021 22:26

Drożyzna pisowska nas wykończy

00


Tereza ~Tereza (Gość)30.12.2021 09:55

No i kolejne podwyżki podatków w naszej gminie

00


Rzepek ~Rzepek (Gość)30.12.2021 08:03

Największe efekty to pensja wójta kilkanaście tysięcy też z moich podatków

10


reklama
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat