Advertisement
artykuł sponsorowany

Wsparcie na Nowy Start Zawodowy

Czwartek, 09 marca 2023
Fundusze Europejskie wspierają koncepcję uczenia się przez całe życie, w szczególności podnoszenie i zmiany kwalifikacji. Ułatwiają zdobywanie nowych umiejętności, zmiany ścieżki kariery zawodowej oraz wspierają mobilność zawodową. Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinie realizuje projekt unijny „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”. Do skorzystania z oferty zaprasza osoby z województwa łódzkiego, które utraciły pracę bądź grozi im zwolnienie. Inicjatywa dotyczy doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów zawodowych oraz płatnych staży zawodowych.
Wsparcie na Nowy Start Zawodowy

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Na jego realizację pozyskano unijne dofinansowanie w wysokości blisko 1,3 mln zł.

 

DLA KOGO?

 

Uczestnikami projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” mogą być osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie jednego z siedmiu powiatów województwa łódzkiego: bełchatowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, łaskiego, pabianickiego, pajęczańskiego. Rekrutacja dotyczy osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy albo są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracownika. Organizatorzy zapewniają specjalistyczne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami lub refundację poniesionych kosztów w przypadku osób, które muszą zapewnić opiekę swoim podopiecznym podczas odbywania szkolenia.

 

OFERTA

 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 68 osób, minimum 55% kobiet, w tym również osoby niepełnosprawne. Uczestnicy, którzy przystąpią do projektu uzyskają pomoc doradcy zawodowego połączoną z przygotowaniem obowiązkowego Indywidualnego Planu Działania oraz jedną z dostępnych w ramach projektu ścieżek. Są to szkolenia i kursy zawodowe oraz staże zawodowe. Staż trwa trzy miesiące, minimum 40 godzin tygodniowo, a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2700 zł brutto. Opiekunowi stażysty również przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość pokrywana będzie ze środków projektowych. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży, w jakiej realizowany jest staż. Uczestnicy mogą liczyć na szkolenia i kursy zawodowe, w tym również stypendium szkoleniowe.

 

STAŻ ZAWODOWY

 

Instytucja wyrażająca chęć przyjęcia na staż zawodowy uczestnika projektu powinna wypełnić formularz na stronie Centrum Rozwoju Kompetencji podając branżę, w której działa, dane kontaktowe opiekuna stażysty oraz możliwe terminy stażu. Informacje te zostaną udostępnione uczestnikom projektu w formie listy podmiotów, która będzie na bieżąco powiększana i aktualizowana. Staż może być realizowany w prywatnym przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 533305803 lub e-mail: projekty@ppt.belchatow.pl. Biuro projektu znajduje się w Bełchatowsko-Kleszczowskim Parku Przemysłowo- Technologicznym Sp. z o.o. Projekt „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”, dofinansowany z Funduszy Europejskich, przyczynia się do poprawy zdolności adaptacyjnych zwalnianych pracowników do poszukiwanie nowej, satysfakcjonującej pracy.

 


Zainteresował temat?

0

0


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat