artykuł partnerski

Nieodpłatna pomoc prawna

Wtorek, 07 grudnia 2021
W województwie łódzkim możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. System nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji dofinansowany jest przez rząd. Kwota na realizację tego zadania w województwie łódzkim wynosi 6 800 000 zł. Kwota dotacji na realizację zadania w powiecie piotrkowskim wynosi 264 000 zł.

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów, radców prawnych oraz organizacje pozarządowe wyłonione przez powiaty w otwartym konkursie ofert. Porady obywatelskie prowadzone są przez specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację zaś mediator.

 

Skorzystać z niej będą mogły osoby, których sytuacja majątkowa nie pozwala na korzystanie z odpłatnej usługi prawnej oraz przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników w ciągu ostatniego roku.

 

Dzięki rządowemu wsparciu mieszkańcy województwa łódzkiego będą mogli skorzystać z pomocy w zakresie udzielania porad prawnych, w ramach których osoba korzystająca z bezpłatnej usługi będzie mogła uzyskać szczegółowe informacje dotyczące jej sytuacji prawnej, przysługujących jej praw, spoczywających na niej obowiązków oraz rozwiązań problemów prawnych. Osoba korzystająca z pomocy może liczyć także na wsparcie w sporządzeniu lub przygotowaniu projektu pisma. Wyjątkiem są pisma w sprawach toczących się w sądzie oraz prokuraturze. Pomoc dotyczy także sporządzenia wniosku do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Osoby korzystające z pomocy uzyskają również informacje o kosztach związanych ze skierowaniem sprawy do sądu, a także skutkach – w tym finansowych – prowadzenia takiej sprawy. Dowiedzą się również o szacunkowym ryzyku przegrania sprawy sądowej lub szansach jej wygrania. Nieodpłatne mediacje są szczególnym środkiem doradczym, ponieważ pozwalają na polubowne rozwiązanie problemu w sytuacji, w której nie ma konieczności kierowania spawy do sądu.

 

Mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy zgłoszą się, aby skorzystać z usług w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej muszą przygotować dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL), dokumenty, dotyczące problemu prawnego – jeżeli takie posiadają. Osoby samozatrudnione powinny przygotować wszystkie zaświadczenia o otrzymanym przez państwo wsparciu oraz o pomocy udzielonej przez państwo w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Pomoc jest udzielana mieszkańcom według kolejności zgłoszeń. Jednak w szczególnych okolicznościach i z istotnych powodów pomoc będzie można otrzymać poza ustaloną kolejnością. Zapisy na porady są prowadzone zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia dyżurów w punktach wyznaczonych w danym powiecie.

 

Z usługi skorzystać można w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji po zapisaniu się pod specjalnym numerem telefonu udostępnianym w każdym starostwie. Informacje o poradach i najbliższych punktach można uzyskać w starostwach powiatowych, urzędach miasta na prawach powiatu (Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski) oraz na stronie internetowej https://np.ms.gov.pl/.

 

W powiecie piotrkowskim znajdują się 4 takie punkty.

Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piotrkowskim:

 - Moszczenica ul. Piotrkowska 13.
 - Trzepnica Kolonia 13 A.
 - Gminne Centrum Kultury w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, 97-340.

 

Adresy punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie piotrkowskim:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, ul. Milejowska 21, 97-330.
Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piotrkowskim znajdują się na stronie:

https://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?cat=warto-wiedziec&page=npp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zainteresował temat?

2

2


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat