Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ

PAPKraj Środa, 12 czerwca 20240
Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Zmian w kierownictwie organizacji dokonało Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, którego obrady odbyły się w trakcie V Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.
fot.: PTEZ/ Dariusz Marzec fot.: PTEZ/ Dariusz Marzec

Podczas Kongresu, nowo wybrany prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Dariusz Marzec podkreślił znaczenie Towarzystwa w działaniach na rzecz dekarbonizacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. Prezes PTEZ zwrócił uwagę na rolę organizacji w koordynacji współpracy z administracją rządową oraz instytucjami europejskimi, szczególnie w kontekście wprowadzania kluczowych zmian legislacyjnych, wpływających na tempo procesu transformacji.

 

Skuteczność realizacji procesu dekarbonizacji systemów ciepłowniczych oznacza osiąganie kolejnych kamieni milowych na drodze do neutralności klimatycznej w 2050 roku, przy jak najmniejszym obciążeniu odbiorców końcowych. Wiemy, w którą stronę powinniśmy zmierzać jako branża. Teraz potrzebne są właściwe narzędzia do realizacji stojących przed nami zadań. Rolą Towarzystwa jest, aby wspólnie z administracją wypracowywać jak najlepsze rozwiązania w tym zakresie i zabiegać o ich wdrożenie, jak również odpowiednie i przede wszystkim stabilne otoczenie regulacyjne. To jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukces transformacji - podkreślił Dariusz Marzec, prezes zarządu PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Biorąc pod uwagę konieczność realizacji wymogów polityki klimatyczno-energetycznej, trzeba patrzeć na składowe procesu transformacji szerzej niż tylko np. na rolę jednostek kogeneracji, czy nawet wyłącznie na sektor ciepłownictwa systemowego. Planowanie strategii dekarbonizacji systemów ciepłowniczych wymaga zaangażowania innych sektorów, np. elektroenergetycznego, żeby jak najlepiej zrealizować ten proces”.

 

PTEZ od ponad 30 lat jest jednym z ważniejszych uczestników krajowej i międzynarodowej debaty na temat przyszłości elektroenergetyki i ciepłownictwa. W obliczu przyspieszającego procesu transformacji energetycznej, prezes Marzec zaznaczył, że najistotniejsza jest dobra współpraca pomiędzy uczestnikami rynku ciepła: przedsiębiorstwami energetycznymi, decydentami, władzami samorządowymi, jak i odbiorcami. Priorytetem nowego prezesa jest również szeroka komunikacja dotycząca transformacji energetycznej.

 

Branża ciepłownicza stoi przed licznymi wyzwaniami. Realizujemy szereg kosztownych projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych, których skuteczne przeprowadzenie pozwoli na ograniczenie wpływu produkcji ciepła na środowisko i osiągnięcie celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. W tym kontekście rola PTEZ, jako organizacji skupiającej najważniejsze przedsiębiorstwa sektora energetycznego, jest nie do przecenienia. Towarzystwo aktywnie uczestniczy w dialogu dotyczącym otoczenia regulacyjnego, co jest priorytetem jego działalności, zwłaszcza teraz, gdy dynamika zmian w energetyce zwiększa się. Wszystkie te działania mają na celu prezentację głosu sektora, jak również troskę o obywateli, aby koszty procesu transformacji w jak najmniejszym stopniu były przerzucane na odbiorców końcowych ciepła systemowego” - powiedział Dariusz Marzec, nowy prezes PTEZ.

 

Wśród głównych celów nowych władz Towarzystwa wskazał zaangażowanie w prace nad polityką klimatyczno-energetyczną Polski i Unii Europejskiej oraz działania na rzecz skutecznej i akceptowalnej przez odbiorców końcowych transformacji sektora energetycznego. Podkreślił konieczność wypracowywania rozwiązań w zakresie pomocy publicznej, poprawiających skuteczność realizacji procesu dekarbonizacji sektora ciepłownictwa systemowego.

 

Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ podjęło również decyzję o zmianach w składzie zarządu Towarzystwa. Stanowiska w zarządzie objęli:

 

Wiceprezesi:

 

- Krzysztof Zamasz - Veolia Energia Polska

 

- Andrzej Pacuk - Enea Ciepło

 

Członkowie Zarządu:

 

- Marcin Laskowski - PGE Polska Grupa Energetyczna

 

- Grzegorz Krystek - PGE Energia Ciepła

 

Dariusz Marzec

 

Dariusz Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem magistra organizacji i zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym. W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych PricewaterhouseCoopers (1995-2000, 2001-2004) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001). W latach 2005-2007 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska), odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej oraz nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki. W latach 2009-2013 pracował w spółce KPMG Advisory, gdzie zajmował stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za obszar energetyki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. W latach 2013-2016 był związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu ds. Rozwoju. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Grupy PGE na lata 2014-2020 oraz Programu Inwestycyjnego Grupy PGE. Dodatkowo pełnił funkcje przewodniczącego Rad Nadzorczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z.o.o., a także członka Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W latach 2019-2024 był członkiem zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Tramwaje Warszawskie.

 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych założone zostało w październiku 1991 roku i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Działalność Towarzystwa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, i przede wszystkim skupia się na realizacji swojego statutowego zadania tj. promocji rozwoju kogeneracji w Polsce. Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.

 

Źródło informacji: PTEZ

POLECAMY


Zainteresował temat?

0

0


Komentarze (0)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat