Obejrzeli wodne inwestycje i wizytowali drogi

Radni Rady Miejskiej Wolborza zapoznali się z obecnym stanem miejskich i gminnych inwestycji. Część z nich została już zakończona, inne są w trakcie realizacji.

fot.: UM w Wolborzu

Zdjęcie 8 z 25