O Powstaniu Styczniowym w Piotrkowie

22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Był to największy zryw narodowowyzwoleńczy w XIX wieku. W 160. rocznicę powstania władze Piotrkowa oddały hołd powstańcom.

Fot. K. Rudzki

Zdjęcie 21 z 22