Tak w Łódzkiem walczy się z suszą

- Dzięki tej inwestycji ponad pięćset hektarów użytków rolnych będzie zasilane w wodę. To modelowy, pierwszy w kraju przykład na to, jak w przyszłości będziemy chcieli rozwiązać problem suszy w całej Polsce – zachwycał się planami budowy zbiornika Okoń w gminie Galewice wiceminister Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

mat. Urząd Marszałkowski

Zdjęcie 4 z 7