Advertisement
artykuł zewnętrzny

Fundusze europejskie budują wspólnotowość w powiecie piotrkowskim

Czwartek, 28 lipca 2022
Współpraca i solidarność to jedne z głównych wartości Unii Europejskiej, które są realizowane za pomocą Funduszy Europejskich na terenie całego województwa łódzkiego. Różne inicjatywy i projekty, od prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i poprawę infrastruktury, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki, aż po dbanie o środowisko naturalne i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną, pomagają spajać lokalne społeczności i tworzyć lepszą przyszłość regionu wraz z Funduszami Europejskimi.
Fundusze europejskie budują wspólnotowość w powiecie piotrkowskim

Ludzi łączy poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca oraz wspólne interesy, cele, potrzeby i marzenia. Fundusze Europejskie, pomagając w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kształtują zdolność do tworzenia więzi i współdziałania w każdym powiecie województwa łódzkiego.

 

Solidarność podstawą zmian

Mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego, czy podróżowanie po województwie i wakacyjne zwiedzanie regionalnych perełek architektonicznych oraz zrewitalizowanych miast, pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

 

Fundusze Europejskie w powiecie piotrkowskim

Budowanie solidarności poprzez inwestycje Funduszy Europejskich jest widoczne m.in. w projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Boryszowie i Urzędu Gminy Grabica”, który tworzy lepszą przyszłość dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego dzięki trosce o środowisko. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grabica i poprawa ich efektywności energetycznej przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na ciepło i energię, co z kolei minimalizuje emisję CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Czyste powietrze i środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi powiatu piotrkowskiego i dbają o zdrowie jego mieszkańców, budując lokalną solidarność.

Inicjatywą, która również przyczynia się do budowy więzi społecznych na terenie powiatu piotrkowskiego, jest realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”. W jego ramach wspólnie z Funduszami Europejskimi zwiększyliśmy wyposażenie gminy Moszczenica w infrastrukturę techniczną, związaną z sieciami kanalizacyjnymi, stacją uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wpłynie to na poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury oraz ograniczy skażenie gleb, wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie gminy. Ochrona środowiska oraz tworzenie czystej i bezpiecznej przestrzeni publicznej z Funduszami Europejskimi jest kolejnym przykładem budowania solidarności i wspólnotowości w regionie.

 

Wspólne cele

Podane przykłady projektów, które przy wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są na terenie powiatu piotrkowskiego, to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania wspólnotowości i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa zmian, pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla solidarnych społeczności w powiecie piotrkowskim.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl.

 


Zainteresował temat?

0

2


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat