Advertisement
artykuł sponsorowany

Doskonalenie zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim

Środa, 09 listopada 2022
Od wielu lat środki unijne przeznaczane są na cele związane z kształceniem oraz poszukiwaniem nowych oryginalnych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Młodzi ludzie często nie mogą odnaleźć się na rynku pracy i brakuje im umiejętności, które umożliwiłyby podjęcie wymarzonego zatrudnienia. Stąd pomysł na projekt mający na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegający na tworzeniu i rozwoju ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego (CKZ) oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU).
Doskonalenie zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim

Skorzystają z tego między innymi uczniowie i słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz organizacji szkoleń podwyższy się jakość kształcenia.

Wsparcie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego

Dzięki zwiększeniu puli funduszy na realizację programu doskonalenia zawodowego do Piotrkowa Trybunalskiego trafi ponad 540 tys. złotych. Coraz trudniej jest znaleźć na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników, a CKZiU WŁ kształci swoich uczniów i słuchaczy w branżach i zawodach ważnych i potrzebnych z punktu widzenia gospodarki naszego regionu. Uczniowie i słuchacze zdobywają wiedzę w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik analityk oraz technik administracji. To właśnie adepci tych zawodów podniosą swoje kwalifikacje w ramach projektu ,,Nowe kompetencje – Nowa praca – Nowe życie”. W placówce zostaną przeprowadzone m.in. kursy umiejętności. W ramach projektu przewidywane jest również doposażenie pracowni szkolnych. W szkoleniach wezmą udział również nauczyciele. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich uczniowie i słuchacze szkół lub placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe mają szansę podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać dodatkowe kompetencje w swoim zawodzie. Nauczyciele, w tym kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą pogłębić swoją wiedzę w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik pracy z młodzieżą.

Od nauki do pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyło już w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską. Projekt „Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca.” poprawił jakość, efektywność i atrakcyjność kształcenia zawodowego słuchaczy, zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz unowocześnił pracownie specjalistyczne. Zmniejszyła się liczba uczniów rezygnujących z nauki, a wzrosło zainteresowanie kształceniem. Wyremontowano i dostosowano sale oraz wyposażono je w rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki sprzęt. Nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu piotrkowskiego oraz powiatów ościennych wzięli udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. Dodatkowo uprawniony pedagog z CKZiU przeprowadził kurs z zakresu języka polskiego migowego dla 25 nauczycieli. Słuchacze mieli możliwość wzięcia udziału w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej oraz kursie sterylizacji i dezynfekcji. Unijny projekt zdecydowanie przyczynił się do podniesienia jakości kształcenia młodzieży oraz wzmocnił umiejętności praktyczne absolwentów, co zwiększyło ich szansę na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Działania Funduszy Europejskich skutkują wzrostem umiejętności uczniów i słuchaczy, rozwojem kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażeniem placówek w sprzęt i materiały dydaktyczne. To bardzo istotne, ponieważ kształcenie zawodowe to jeden z filarów rynku pracy i rozwoju gospodarki.

 

 


Zainteresował temat?

0

0


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat