Advertisement

Grabica: Budżet na nowy rok już uchwalony

ePiotrkowRegion Czwartek, 03 stycznia 201924762
Uchwalenie budżetu gminy Grabica na rok 2019 było najważniejszym punktem ostatniej w 2018 roku sesji Rady Gminy. Nad czym jeszcze obradowali 28 grudnia radni? Przegłosowali zmiany do budżetu (na 2018 r.), przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową sięgającą roku 2022 i „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grabica na lata 2018-2020”.
Grabica: Budżet na nowy rok już uchwalony

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany przez wójta Krzysztofa Kulińskiego, pozytywnie zaopiniowały go komisje stałe Rady oraz Regionalna Izba Obrachunkową i jednogłośnie uchwalony przez radnych. Po sesji budżetowej odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział radni oraz sołtysi. Wójt złożył wszystkim życzenia noworoczne, a obrady uświetnił występ zespołu Grabiczanie, muzycy zaprezentowali się w nowych strojach ludowych.

 


Jaki będzie 2019 dla gminy Grabica?

Łączna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie to 32 mln 774 tys. 813 zł, natomiast wydatki wyniosą 32 mln 578 tys. 531 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Trwały wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez inwestycji. Zaplanowanych w budżecie jest ich kilkadziesiąt, w tym część zadań już rozpoczętych w 2018 roku, jak na przykład kontynuacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kamocin, dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów oraz wyczekiwana budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

 

W roku 2019, przy udziale pieniędzy z budżetu gminy i wyodrębnionym z niego środkom w ramach funduszu sołeckiego, zadania będą realizowane w każdym sołectwie.

 

- W pracach nad budżetem dołożyliśmy wszelkich starań, by wygospodarować środki na remonty dróg w miejscowościach Dziwle, Żeronie, Olendry i na odcinku Gutów Duży-Majdany – mówi wójt. - Sukcesywnie modernizowane będzie oświetlenie uliczne m.in. poprzez zwiększenie ilości punktów oświetleniowych w miejscowościach Kafar, Przydatki, Żychlin, Twardosławice, Majków-Folwark oraz na odcinku Grabica-Lubonia. Zostaną wyremontowane lub doposażane świetlice wiejskie oraz budynki jednostek OSP w Boryszowie, Brzozie, Cisowej, Grabicy, Kamocinie Kamocinku, Lubanowie, Krzepczowie, Majkowie Małym, Majkowie Średnim, Ostrowie, Papieżach, Polesiu, Rusocinach, Szydłowie-Kolonii, Zaborowiu i Żądle.

 

Na terenie gminy powstaną nowe place zabaw w Lutosławicach Rządowych i Grabicy. Gmina planuje także zakup wiat przystankowych i utwardzenie terenu wokół nich. Poza tym zaplanowano wydatki związane z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziewuliny.

 

W nowym budżecie zaplanowano również 100 tys. zł na wymianę i budowę urządzeń znajdujących się w oczyszczalni ścieków oraz utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury w Grabicy. - W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dominujący udział w strukturze wydatków mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej – dodaje wójt. - W budżecie na 2019 rok zaplanowano zadania służące rozwojowi gminy i lepszemu życiu jej mieszkańców. Priorytetem było utrzymanie tendencji prorozwojowej, tworząc gminę przyjazną dla mieszkańców, otwartą dla gości i atrakcyjną dla inwestorów.

 

 

 

(materiały: UG Grabica) 


Zainteresował temat?

0

0


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement

Komentarze (2)

Chcesz dodać komentarz?Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
EP97300 ~EP97300 (Gość)03.01.2019 12:42

"Łączna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie to 32 mln 774 tys. 813 zł, natomiast wydatki wyniosą 32 mln 578 tys. 531 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań."
Można? Można, a nie ciągle na kredytach jak Chojniak.

40


Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat